Forfatter og professor Åsmund Bjørnstad tok oss med gjennom kornets og korndyrkingens fascinerende historie på Vestre Slidre Folkebibliotek 12. mai, med utgangspunkt i boka Kornboka (2021).

Korn er mye: ris, mais, hvete, rug, bygg, hvete hirse og sorgum. Etter at korndyrkingen oppsto i dagens Midt-Østen for over 10 000 år siden, har kornsortene spredt seg rundt kloden, og dyrkingsforholdene og mulighetene for bearbeiding har bestemt hvilke kornsorter som har blitt dominerende i ulike områder.

I dag er hvete det dominerende kornslaget i verden, selv om store deler av verdens befolkning foretrekker en bolle ris framfor brød. Sør i Europa dyrkes mye durumhvete som er varmekrevende og velegnet til pasta, lenger mot nord finner vi hvete, rug, bygg og havre. I gamle dager var bygg selve kornet i Norge, og utgangspunkt for flatbrød, lefser og grøt.

Kornet var et «være eller ikke være». Misvekst og uår kunne få katastrofale følger, som i nødsårene fra 1809-12, da den engelske blokaden også satte en stopper for kornimporten. Den historien kjenner vi fra Henrik Ibsens dikt Terje Vigen.

Når vi i dagens Norge knapt ofrer en tanke på om vi får vårt daglige brød, skyldes det både bøndenes tålmodige arbeid gjennom generasjoner, planteforskernes kryssing av nye og bedre sorter, og faktisk også en del tilfeldigheter. Nord-Amerikas korneventyr startet ved import av en håndfull korn fra Ukraina, via Skottland. Noen få av disse kornene viste seg å passe til den nordamerikanske klimaet, og er stamfar til dagens høytytende sorter.

I dag er korndyrking og kornforsyning igjen blitt et aktuelt tema. Blir de frodige åkrene i svartjordsbeltet i Ukraina sådd, og får de stå i fred for krigens herjinger? Vil Russland fortsette å eksportere korn? Slike spørsmål driver kornprisene på verdensmarkedet raskt oppover, og mange land frykter for livsviktig import.

Korn er kultur og korn er politikk. Det er en viktig del av vår historie, og i Norge, som i stor grad er avhengig av import av korn, vil spørsmål om egen korndyrking, selvforsyning og lagre for krisetider bli viktige i tiden som kommer. Gunnar Breivik fra Vestre Slidre Historielag orienterte om hvordan slidringene sikret seg mot kornmangel i gamle dager gjennom eget kornmagasin, og om hvor omfattende korndyrkingen var her langt til fjells før vi fikk tilgang på billig importkorn.

Arrangører av møtet var Vestre Slidre Bonde- småbrukarlag og Vestre Slidre historielag sammen med Folkebiblioteket.