Korona og tiden deretter i Valdres

MENER VI MÅ TA KRAFTFULLE GREP: Daglig- og faglig leder i Bufar Kompetanse, Stig Jemterud Solberg.

MENER VI MÅ TA KRAFTFULLE GREP: Daglig- og faglig leder i Bufar Kompetanse, Stig Jemterud Solberg. Foto:

Av

– Det er på tide å stå opp for næringslivet. Etter krisen vil det være for sent, skriver daglig- og faglig leder i Bufar Kompetanse, Stig Jemterud Solberg, i dette innlegget.

DEL

MeningerValdres er en region som til vanlig er "beheftet" med en svært stor offentlig sektor, som vokser ukentlig. Når jeg sier "beheftet" så handler dette om at en stor offentlig sektor normalt tyder på et privat næringsliv uten rammevilkår for å lykkes godt, og at personer med kapital (investorer) heller etablerer seg i andre regioner. Det er ingenting i forkant av koronakrisen som tyder at dette vil endre seg.

Valdres er også en region hvor den næringen som finnes er preget av reiseliv, små matprodusenter og kultur. Koronakrisen bygger på flere faktorer. Øystein Dørum i NHO skriver i et innlegg i flere aviser i dag at krisen vi er inne i må ses på som en "kvadrupel krise", og lister opp følgende fire delkriser:

Vi har en kollaps i aktiviteten i resten av verden, som skyldes tiltak mot koronaviruset.
Vi har en kollaps i aktiviteten her hjemme fordi Norge stenges ned på grunn av korona.
Vi har en oljekrise som delvis skyldes effekten av det første punktet, men dels også en oljepriskrig på toppen av dette.
Vi er i ferd med å få en finanskrise fordi frykt for store tap i bedrifter og banker struper tilgangen på kreditt.

Dette kommer samme dag som Norges Bank setter ned renten til historiske 0,25 prosent, og dagen etter at NAV melder om 5,3 % arbeidsledighet, opp 3 prosent fra 2,3 % på en uke.

Jeg mener vi nasjonalt må forberede oss på følgende:

En arbeidsledighet ved utgangen av krisen på over 10 %. Minner om at vi allerede nå med 5,3 % er på et høyeste nivå siden 1930-tallet.
Svært få eller ingen turister fra utlandet som reiser – i lang tid etter at selve viruskrisen er over.
Et mye lavere antall nordmenn som reiser/ferierer, også nasjonalt, i lang tid etter at selve viruskrisen er over (mange vil ikke ha råd, andre vil "sitte på pengene").
Et ras av konkurser, gjeldende både bedrifter og enkeltpersoner.

Tilbake til Valdres. Vi ledes lokalt i hovedsak av velmenende og flinke personer som stort sett ikke har erfaring fra næring og næringsliv. Gjeldende både politikere og i administrasjonene rundt om. Mange har i lang tid, herunder også undertegnede, forsøkt å melde at fasiliteringen av privat næring i vår region er tidvis ynkelig. Den preges rett av slett av at regionen ledes av personer uten forutsetninger for å forstå hva et sterkt næringsliv betyr.

Tiden er inne for å handle lokalt. Vi har ca. 1200 registrerte aksjeselskaper i våre 6 kommuner. 935 av disse rapporterte for 2018 et driftsresultat mellom minus 5 mill. og pluss 1 mill., hvorav 418 rapporterte et negativt resultat. 680 av bedriftene hadde et positivt driftsresultat, mange av disse kun så vidt positivt.

Det er på tide å ta kraftfulle grep lokalt. Etter krisen vil det være for sent, mange av bedriftene blir borte. Uten bedrifter vil også inntektene til kommunene synke.

Lokalpolitikere og kommunale administrasjoner i Valdres: det er på tide å stå opp for næringslivet, det er på tide å sørge for at næringssatsing er noe mer enn å hevde at vi bruker noen hundretusener på 1. linjes næringssatsing gjennom næringshagen. Dere må på banen med mer kraftfulle grep, kanskje anledningen er her til å endre VNK/regionrådet mer i retning av en næringsfasilitator. Dere valgte på vegne av oss (etter å ha bedt om råd/ropt i skogen etter svar) å fortsette som 6 små kommuner. Dette får vi ikke endret nå, men "flerkommuneriet" hindrer opplagt det helhetssynet i regionen som vi trenger nå.

La Valdres Natur- & Kulturpark fremover være en fasilitator for næring! Gå inn med kapital, tenk region/helhet, glem lokaliseringsdebatter, styrk regionssenteret. Gi næringsstøtte til innovasjon som kan berge og/eller genererer arbeidsplasser – på kort og lang sikt. Besøk bedriftene, spør "hva kan vi gjøre?". Inviter næringsaktører inn – jobb med et vidsyn som kan gagne regionen vår. Se langt – ikke kort – tenk større. Endre organisasjonen, bemann opp med kompetanse innen næring, med kompetanse innen måloppnåelse. Eller enda bedre: gjør VNK om til en prosjektorganisasjon, til enhver tid bemannet med den kompetanse vi trenger nå.

Spørsmålet vi må stille er: Skal vi kun handle reaktivt/som normalt, altså ta grep når vi ser at vi må, eller skal vi på banen med proaktive tiltak? Muligheta er der enda – konsekvensen av reaktivitet tror jeg ingen av dere eller oss aner.


Stig Jemterud Solberg
Daglig- & faglig leder
Bufar Kompetanse AS

Artikkeltags