Korona sette byggeleiinga ut av spel: Anbodet på Kvamskleive trekt tilbake

Anbodsutlysinga på E16-prosjektet gjennom Kvamskleive i Vang er trekt tilbake.