Hopp til innhold på siden:

Nøkkeltall

Antall vaksinerte

Bekreftede smittetilfeller

Smittetilfellene er bekreftede, altså de som er blitt testet og fått påvist korona.

Tallene i menylinja hentes fra MSIS, som plasserer smittede basert på hvor de har bostedsadresse, ikke hvor smitten ble oppdaget. Avisen dekker i den løpende nyhetsoppdateringen smitte oppdaget i Valdres, det vil si både fastboende og hytteturister. Derfor vil tallet i menylinjen fravike noe fra det du opplever at avisen har dekket løpende.

Kilder for tallene er Folkehelseinstituttet og kommuner. Tallene oppdateres minst daglig.

Sykehusinnlagte

Kildene for tallene er Helsedirektoratet og de fire helseregionene, og oppdateres daglig. Antall intensiv- og respiratorpasienter rapporteres på helseregion-nivå. Tallene på innlagte kan stige og synke, etterhvert som pasienter blir lagt inn, skrives ut som friske, eller dør.