Koronajuleavslutning i 6. klasse

Elevene i 6. klasse fikk lov til å be med seg en foreldre. Resten av foreldregruppa fikk se juleforestillinga på Facebook.