Koronaproblematikken påvirker ikke drifta av Bistandshuset AS

En del av de lokale bedriftene sliter som følge av koronaviruset og tiltakene rundt dette. Slik er det ikke hos Bistandshuset AS.