Koronavirus stoppar ikkje kommunestyret i Vestre Slidre: Torsdag skal dei handsame viktige saker via nettmøte

Torsdag skal kommunestyret i Vestre Slidre kommune handsame to reguleringsplanar for E16, planprogram for ny sjukeheim, og ta stilling til om dei skal halde fram med Huga på gard-prosjektet.