ØYSTRE SLIDRE: Doseintervallet kortes i tillegg ned.

Slik prognosene er nå, vil alle over 18 år som har takket ja til vaksinen i Øystre Slidre, ha fått første stikk innen 11. august – altså skal jobben være gjort i dag, tirsdag. Det skriver kommunen på sine hjemmesider tirsdag.

Er du imidlertid folkeregistrert og ikke har fått avtalt dato for den første dosen, ber kommunen deg om å ta kontakt på 61 35 25 12 eller 61 35 25 55. Det samme gjelder om du først har takket nei til vaksinen, men i etterkant har ombestemt deg.

Korter ned intervallet

Kommunen skriver at vaksineleveransen er økt, og at intervallene mellom 1. og 2. dose kan kortes ned. De som har ventet lengst skal prioriteres først.

Arbeidet med å kutte ned intervallet vil ta noe tid, men kommunen starter med innkalling denne uka. Innkalling til dose 2 vil skje via SMS. I meldingen vil det være instruksjoner på hvordan man skal forholde seg om den oppsatte datoen ikke passer.

Kommunen ber videre at alle setter seg inn i innhold og ikke minst svarfrist i meldingen.

Per 09.08. er 2252 personer, altså 69,74% av befolkningen i Øystre Slidre vaksinert med 1. dose.