Kortreist påskelam til de eldre

På Vangsheimen var påskelammet de eldre fikk servert denne høgtida fra Tyinlam.