Kraftig hyttevekst i Vang: Økt med 194,9 prosent de siste ti årene

Av

I løpet av den siste tiårsperioden har det blitt oppført over 3.000 nye fritidsboliger i Valdres. I forhold til resten av Hytte-Norge har utbyggingen gått mye kjappere i Vang.