Søknader om sosialhjelp har økt 18 prosent på ett år. Nå blir Nav bedt om å stille færre krav om dokumentasjon fra søkerne.

Antallet søknader om sosialhjelp har økt med 18 prosent fra oktober 2021 til samme måned i år, blant annet som følge av det høye antallet ukrainske flyktninger som har kommet til Norge.

Nå får kommunene en veileder som skal gi Nav-kontorene et oppdatert hjelpemiddel for å utøve skjønn og foreta konkrete og individuelle vurderinger, opplyser arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Den nye veilederen anbefaler Nav-kontorene blant annet å stille mindre krav til kartlegging og dokumentasjon, og til å være tilbakeholden med å kreve salg av eiendeler dersom hjelpebehovet er kortvarig. Barns behov skal tas spesielt hensyn til, heter det.

(©NTB)