– For å unngå full brems i vedlikehold og fornying av veiene utover året, må fylkene få trygghet for at de får dekket de økte kostnadene, sier pressesjef i Naf, Ingunn Handagard, til Nationen.

Fra 2021 til 2022 økte kostnadene i veisektoren med 12,3 prosent. Det er mer enn dobbelt så høyt som prisstigningen på 5,8 prosent, skriver avisen.

– Økt betydelig mer enn prisveksten

– Når tallene fra SSB nå viser at kostnadene til veibygging og vedlikehold har økt betydelig mer enn prisveksten ellers i samfunnet, er det helt nødvendig at regjeringa blar opp nær 700 millioner kroner ekstra for at fylkene skal kunne holde takten oppe på vedlikehold og fornying i 2023, sier Handagard.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har tidligere varslet at regjeringa jobber med en pris- og lønnsjustering av statsbudsjettet for 2023.

Fire milliarder til vedlikehold i 2021

Midler til vedlikehold av fylkesveiene kommer gjennom overføringer fra staten til fylkene, både som øremerkede midler til vei, og som frie midler til fylkene.

De frie midlene kan fylkene selv velge hva de vil bruke på, inkludert veivedlikehold.

I 2021 brukte fylkene 19,9 milliarder kroner på vei, hvorav rundt fire milliarder gikk til vedlikehold.