Håp i (stjerne)sikte

Arbeidet Martin Bakkom (14) fra Ranheimsbygda og Håkon Amundsen (14) fra Ulnes legger ned i valgfagstimen, har litt ekstra betydning i disse dager.