Bransjen lokalt henger opplagt med på det som er utviklinga overalt. De siste årene er det investert i store beløp i bilanleggene i Valdres. Man kan trygt slå fast at Valdres har en framoverlent bilbransje med veldrevne foretak som ikke minst gir mange varierte arbeidsplasser. Rekruttering er også et nøkkelord for denne bransjen, noe som de åpenbart har tatt konsekvensen av ved å være i framkant med inntak av lærlinger. Bruk av lærlinger er jo hjelp til sjølhjelp og er en framtidsretta og gjennomtenkt måte å rekruttere til bedriftene på.

Bilbransjen i Valdres i vid forstand omsetter for mange hundre millioner og gir arbeid til noen hundretalls personer. Det er ikke til å kimse av når vi også vet at dette er en bransje som gjennom mange år har måtte innrette seg etter svært skiftende rammevilkår. Det ene året har ikke vært det andre lik.

Før var også merkelojaliteten mye større enn hva vi opplever nå, og bilsalg og konkurransen mellom de forskjellige aktørene var nokså forutsigbart. Dessuten kunne man leve nokså bra av nybilsalg. Slik er det faktisk ikke lenger, nå er det ettermarkedet, service og reparasjoner som er det mest lønnsomme. Overgangen til stadig mer helelektriske biler gjør også at denne delen av markedet er i endring. En elektrisk bil er nødvendigvis mindre på verksted, og verkstedene trenger flere elbiler på service for å kompensere for en bil med konvensjonell drivlinje. Derfor er volum fortsatt en viktig faktor for bilforhandlerne.

Bilen som skatte- og avgiftsobjekt er stadig i endring. Fra årsskiftet ble det etter lang tids vurdering innført merverdiavgift på elbiler for andelen som koster over 500.000 kroner. Det kan nødvendigvis også få følger for bilsalget framover. Det kan tenkes at mange vil utsette bilkjøpet eller reflektere over å kjøpe brukt. Det kan i siste instans gå utover takta i å fornye den norske bilparken også i forhold til klimamålene. Bransjen har også fått andre nye avgiftsendringer å hanskes med. Og etter at elbilene også ser ut til å miste flere av de andre fordelene som har eksistert, kan omstillinga fort bremse opp.

I denne sammenhengen er vi mest opptatte av hva alle de omfattende endringene gjør for en stor og betydningsfull bransje. Samtidig er verdens bilindustri kastet ut i en krise ved at de ikke lenger produserer biler for lager, men på bestilling. Det er ikke uvanlig at det kan gå fra et halvt år til langt over året før bilen du har signert kontrakt på kan leveres og tas i bruk. Opplagt også en situasjon som er med å bidra til usikkerhet og lite forutsigbarhet.

Bilbransjen er inne i en dramatisk omlegging om dagen, og det gis ikke lenger noen evighetsgaranti for at gode og sikre år vil vedvare. Bransjen må være beredt på å omstille seg enda raskere til skiftende rammebetingelser. Likevel kan vi med glede konstatere at bransjen i Valdres i stor grad har god hand om lokalmarkedet og sågar er attraktive for hyttefolk og andre som kommer til distriktet for å kjøpe bil eller verkstedtjenester.

Bilkjøp vet vi er utprega tillitsbasert. Her stiller valdrisene med et fortrinn. Vi kan også konstatere at valdrisene heller ikke står særlig tilbake i det store skiftet til helelektrisk. Godt over 70 prosent av alle bilene som ble solgt i fjor var elektriske. Den har vært økende gjennom flere år, og andelen vil vokse enda mer framover i takt med at, for eksempel, en større del av varebilmerkene får attraktive elektriske modeller.