NORGE: I takt med at flere melder flytting på hytta for å få strømstøtten dit, ser RME seg nødt til å komme med en viktig presisering.

Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME, påpeker at strømstønadsloven er klar på at ordningen kun gjelder nettselskapenes husholdningskunder, ikke fritidsboliger eller næring.

Det skriver de på sine hjemmesider.

– Derfor presiserer vi at eneste måte å få støtte for forbruk i fritidsbolig på, er å søke og få innvilget bruksendring til bolig etter plan- og bygningsloven.

Jonassen stiller seg da i rekke med blant annet Fredrik Holth, dosent ved juridiske fag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og foreleser i plan- og bygningsrett.

Han forteller at kommunen plikter å forholde seg til – og drive ulovlighetsoppfølging av – vedtatte planer. Å si ja til at hytteeier kan bo på hytta, uten å foreta en planendring, vil sette kommunen i en vanskelig situasjon.

Og nå også de som ønsker strømstøtta på hytta istedet – uten å søke om bruksendring.

Faktisk forbruk

Nettselskapene skal i første omgang legge til grunn formålet med kundens faktiske forbruk når de plasserer kundene i kundegrupper.

Eiernes faktisk bruk av en fritidsbolig kan imidlertid avvike fra informasjonen i matrikkelen om hvilken bruk eiendommen er regulert til.

– Når bruken av fritidsboligen ikke samsvarer med kravene kommunene stiller etter plan- og bygningsloven, samsvarer heller ikke vår veiledning til nettselskapene om hvordan de skal plassere sine kunder i riktig kundegruppe.

For å gi tydeligere veiledning om å plassere fritidsboliger i riktig kundegruppe, presiserer RME derfor at nettselskapene skal legge informasjonen i matrikkelen til grunn.

– Det betyr at kunden må kunne dokumentere overfor nettselskapet at de har søkt og fått innvilget bruksendring av kommunen før de har rett til å motta støtte for det tilhørende forbruket, sier Jonassen.

Tidligere i september skrev avisa Valdres om hytteier Magnus Due-Tønnessen, som mente det var uaktuelt å søke om bruksendring på fritidsboligen, fordi dette blant annet ville forringe verdien.

– Det vil utløse et skred av andre konsekvenser, som jeg ikke er villig til å ta, blant annet skattemessige ulemper for min del. En bruksendring er irreversibel og vil reduserer salgsverdien på hytta dramatisk, sa Due-Tønnessen.

Utbetalt støtte til forbruk i fritidsbolig skal ikke betales tilbake

Presiseringen gjelder, ifølge RME, fakturaen for oktober som sendes ut i november.

Kunder som bor fast i fritidsbolig og har fått utbetalt støtte for forbruket sitt frem til nå, trenger ikke å tilbakebetale det de allerede har fått utbetalt.

De må imidlertid søke kommunen om bruksendring og dokumentere at søknaden er innvilget, for å få støtte fremover i tid.