Kri­se­støt­te til næ­rings­li­vet: Sør-Aurdal bru­ker en mil­li­on fra dis­po­si­sjons­fon­det

Kom­mu­ne­sty­ret i Sør-Aurdal har i sitt Teams-møte tors­dag be­vil­get en mil­li­on kro­ner til næ­rings­li­vet i kom­mu­nen.