Cold Case-gruppen i Kripos vil gjennomgå Tonsåsen-drapet

Avisa Valdres har skrevet veldig mange saker om det uoppklarte drapet gjennom årene.

Avisa Valdres har skrevet veldig mange saker om det uoppklarte drapet gjennom årene.

Artikkelen er over 1 år gammel

Kripos ved Seksjonen for alvorlige uoppklarte saker, også kalt Cold case-enheten, har sagt ja til å jobbe med Tonsåsen-drapet.

DEL

- Det er Ikke avtalt tidspunkt for når vi starter. Det mest konkrete jeg kan si er at det blir litt frem i tid, sier Ida Dahl Nilssen i Kripos til avisa Valdres.

-Vi har med andre ord ikke gjort noe konkret i saken ennå. Men vi har mottatt henvendelsen om bistand fra ledelsen i politidistriktet, og svart ja fordi dette er en type sak som naturlig hører hjemme hos oss. Uoppklarte drap er i kjernen av detcold case-seksjonen skal jobbe med, fortsetter hun.

Hvordan vil Cold Case-gruppen jobbe med denne saken?

-Når vi setter i gang vil vi først en foreta en bred gjennomgang av saken. Da handler det om å få oversikt over alt tilgjengelig materiale som finnes. Uoppklarte drapssaker er gjerne etterforsket med store ressurser i flere omganger, det er mye dokumentasjon og mange spor å gå gjennom. Dessuten mye bevismateriale. Å få oversikt over alt dette er et møysommelig arbeid som tar mye tid. Det kan være aktuelt å reise ut til området der drapet ble begått i flere omganger for å danne seg et bilde av åsted og hendelsesforløp, sier Nilssen.

- Hvor store ressurser settes inn fra Kripos sin side i saker som dette?

-Det er vanskelig å gi noe generelt svar på. Etter å ha fått en oversikt utarbeider vi en rapport med forslag til tiltak. blir gjerne satt ut i livet i regi av det lokale politiet i dialog med oss i Kripos. Ofte ber det lokale politiet om bistand til å gjennomføre tiltakene. Og da kan vi stille oss til rådighet med våre erfarne etterforskere og øvrige ressurser. Vi har både psykolog, jurist og folk med kriminalteknisk bakrgrunn, i tillegg til erfarne etterforskere og etterforskningsledere., sier Nilssen. -Vi har også kontakt med andre fagmiljøer i Kripos, og med miljøer utenfor huset, både nasjonalt og internasjonalt. Det kan være svært nyttig når vi identifiserer mulige ting å gå videre på. Kanskje ser vi muligheten for vi å ta i bruk ny teknologi og nye metoder som er utviklet siden drapet skjedde. Kanskje finner vi nye angrepsvinkler, avslutter Nilssen.Artikkeltags