Cold Case-gruppen i Kripos vil gjennomgå Tonsåsen-drapet

Avisa Valdres har skrevet veldig mange saker om det uoppklarte drapet gjennom årene.

Avisa Valdres har skrevet veldig mange saker om det uoppklarte drapet gjennom årene.

Kripos ved Seksjonen for alvorlige uoppklarte saker, også kalt Cold case-enheten, har sagt ja til å jobbe med Tonsåsen-drapet.

DEL

- Det er Ikke avtalt tidspunkt for når vi starter. Det mest konkrete jeg kan si er at det blir litt frem i tid, sier Ida Dahl Nilssen i Kripos til avisa Valdres.

-Vi har med andre ord ikke gjort noe konkret i saken ennå. Men vi har mottatt henvendelsen om bistand fra ledelsen i politidistriktet, og svart ja fordi dette er en type sak som naturlig hører hjemme hos oss. Uoppklarte drap er i kjernen av detcold case-seksjonen skal jobbe med, fortsetter hun.

Hvordan vil Cold Case-gruppen jobbe med denne saken?

-Når vi setter i gang vil vi først en foreta en bred gjennomgang av saken. Da handler det om å få oversikt over alt tilgjengelig materiale som finnes. Uoppklarte drapssaker er gjerne etterforsket med store ressurser i flere omganger, det er mye dokumentasjon og mange spor å gå gjennom. Dessuten mye bevismateriale. Å få oversikt over alt dette er et møysommelig arbeid som tar mye tid. Det kan være aktuelt å reise ut til området der drapet ble begått i flere omganger for å danne seg et bilde av åsted og hendelsesforløp, sier Nilssen.

- Hvor store ressurser settes inn fra Kripos sin side i saker som dette?

-Det er vanskelig å gi noe generelt svar på. Etter å ha fått en oversikt utarbeider vi en rapport med forslag til tiltak. blir gjerne satt ut i livet i regi av det lokale politiet i dialog med oss i Kripos. Ofte ber det lokale politiet om bistand til å gjennomføre tiltakene. Og da kan vi stille oss til rådighet med våre erfarne etterforskere og øvrige ressurser. Vi har både psykolog, jurist og folk med kriminalteknisk bakrgrunn, i tillegg til erfarne etterforskere og etterforskningsledere., sier Nilssen. -Vi har også kontakt med andre fagmiljøer i Kripos, og med miljøer utenfor huset, både nasjonalt og internasjonalt. Det kan være svært nyttig når vi identifiserer mulige ting å gå videre på. Kanskje ser vi muligheten for vi å ta i bruk ny teknologi og nye metoder som er utviklet siden drapet skjedde. Kanskje finner vi nye angrepsvinkler, avslutter Nilssen.



Artikkeltags