Kris­ti­an Dam­stu­en: Nord-Aurdal får kost­na­der langt ut­over det som er budsjettert

Vi for­ven­tar eit betydeleg bort­fall av skat­te­inn­tek­ter på grunn av inn­før­te rest­rik­sjo­nar, sei­er kom­mu­ne­di­rek­tør i Nord-Aurdal, Kris­ti­an Dam­stu­en.