Krise i Øystre Slidre – vannmangel har gitt store utfordringer

Problemene ved Vindin Vassverk har ført til at Øystre Slidre kommune har samla deler av kriseledelsen. Den har iverksatt forskjellige tiltak utover dagen etter hvert som problemene har dukket opp.