Alle politiske partier er enige om at det er vesentlig at læreren har lærerutdanning. Og jeg understreker, KS: det finnes ikke noen unntak. Allikevel ser vi at hver femte som arbeider som lærer ikke er lærerutdannet. Om hver femte taxisjåfør hadde vært uten lappen hadde vi reagert. Det er åpenbart at noe må gjøres. Og KS, det er altså slik at 9 av 10 foreldre mener at lærerutdanna lærere er viktig.

Vi vet at lønn betyr noe når folk søker seg jobb. I dag er det over 40 000 som er utdannet som lærer, men som ikke jobber som lærer. Vi trenger at flere blir i læreryrket og flere søker seg inn på lærerutdanningen. Da er lønn et av mange gode virkemidler.

Selvsagt er det beklagelig at elevene som er berørt av streiken mister verdifull læring. Vi vet at lærerne som er i streik gjerne vil tilbake i klasserommene. Samtidig er det viktig å være klar over at svært mange barn mister kvaliteten i utdanninga si over mange år dersom vi ikke klarer å rekruttere utdanna lærere. For SV er dette vesentlig, og det bør det også være for KS.

Lærerorganisasjonenes hovedkrav i streiken er å gjøre noe med lærermangelen ved å øke lærerlønna. Det er et politisk ansvar å sørge for at vi har gode kvalifiserte lære i klasserommene våre. SV støtter streiken og setter pris på at lærene tar kampen for en god skole. Jeg forventer at KS tar inn over seg alvoret og sørger for å komme lærerne i møte.