–Vi har kommet fram til besøkstall som er langt lavere enn det arrangørene opererer med

Forskere slår fast at festivalene i Valdres har langt lavere besøkstall enn det arrangørene selv opererer med. De økonomiske ringvirkningene anslås også lavere. Ellen Persvold i Jørn Hilme-stemnet sier det er viktig å forstå at tallene ikke er direkte sammenlignbare.