Tre festivaler i Valdres får tilskudd av Kulturrådet

Hilme: Hilmestemnet er en av festivalene som får tilskudd av Kulturrådet i 2019 og 2020.

Hilme: Hilmestemnet er en av festivalene som får tilskudd av Kulturrådet i 2019 og 2020. Foto:

Kulturrådet deler i disse dager ut tilskudd for totalt 230 millioner kroner til 158 små og store musikkfestivaler for 2019 og 2020. Det har drysset videre på tre festivaler i Valdres.

DEL

Valdres: Av fire festivaler i Oppland som fikk tilskudd gjorde altså Valdres nesten rent bord i sitt fylke.

– Det er utrolig spennende å følge utviklingen i festival-Norge, det blir stadig flere festivaler og konkurransen blir tøffere. Det er derfor svært krevende for utvalget å gjøre nødvendige prioriteringer for å sikre god utvikling blant festivalene, sier Jan Ole Otnæs som er leder av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Hemsing, Hilme og Vinje

De tre festivalene som får tilskudd er altså Hemsingfestivalen, Jørn Hilme-stemnet og Vinjerock.

Hemsingfestivalen fikk tilskudd på 220.000 kroner i 2018, og søkte om tilskudd i 2019 og 2020 på henholdsvis 250.000 og 300.000 kroner. De har fått vedtak og tilsagn på kr. 250.000 i 2019.

Jørn Hilme-stemnet fikk tilskudd på 1.000.000 kroner i 2018. I 2019 og 2020 har de søkt om henholdsvis 1.400.000 og 1.500.000, og har fått vedtak og tilsagn på begge årene med 1.050.000 i 2019 og 1.100.000 i 2020.

Vinjerock fikk tilskudd på 300.000 kroner i 2018. I 2019 og 2020 er det søkt om 400.000 per år, og vedtakene og tilsagnene er på 300.000 per år.

Fokus på forutsigbarhet for festivalene

I årets behandling har Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte lagt til grunn en større grad av likebehandling av sammenlignbare festivaler. Utvalget ønsker fremover å vurdere hvordan ordningen bedre kan legge til rette for både utvikling og bevaring.

Med denne fordelingen videreføres arbeidet utvalget påbegynte for 2018, etter at de tidligere knutepunktfestivalene ble en del av ordningen. Denne endringen åpnet opp for at samtlige musikkfestivaler over hele landet kan sees i sammenheng og prioriteres med fokus på kunstnerisk mangfold og kvalitet.

– I de siste to behandlingsrundene har vi gjort oss refleksjoner rundt effektene av flerårige bevilgninger. For å sikre forutsigbarhet ble det i fjor gitt rekordmange av dem - noe som helt klart gir god stabilitet til de som får det, men som samtidig reduserer mulighetene for at de samme festivalene får delta i konkurransen om eventuelle økninger i den økonomiske rammen. Derfor er det i denne omgang ikke gitt tilsagn ut over år 2020, sier leder av utvalget, Jan Ole Otnæs.

– For å legge til rette for god forutsigbarhet til festivalene og samtidig kunne følge opp utviklingen både for enkeltfestivaler og for festivalfeltet som helhet, ønsker utvalget å kunne se alle festivalene i sammenheng på nytt. Det er naturlig å gjøre dette etter at den reviderte ordningen har virket i tre år.

Antall festivaler er stadig økende, samtidig som en rekke andre endringer gjør seg gjeldende. Endringene er blant annet knyttet til forutsetninger for utøvere, endrede publikumsvaner og økonomiske ringvirkninger internasjonalt, både i artistbransje og festivalbransje. Vi har en ambisjon om at ordningen skal ta høyde for disse endringene, sier Otnæs.

Artikkeltags