- Vi finner mange spennende minner fra fortiden

- Vassdraget mellom Strondafjorden og Fløafjorden er et fantastisk spennende område for alle som er interesserte i arkeologi. Her er det sjeldne og spennende kulturminner, som en 5000-6000 år gammel groptuft fra steinalderen og en hellekiste med funn av et skjelett.