På Pynté: - En utskjelt innovatør trer frem fra skyggene

Denne uka pågår Oslo World festival, som blir regna som ledende i Europa i sitt slag. Der skal Berit på Pynté løftes fram til et internasjonalt publikum. - Det er svært gledelig at På Pynté skal vises i beste "sendetid" på en så stor festival.