Valdres: Statsteatret har utviklet prosjektet «Norge 1066-2066», og "skriver" fortellingen om Norge på nytt. Planen er å lage ti forestillinger over ti år, hvor den første produksjonen var «1066 – Slaget ved Stamford Bridge», og den siste blir en framtidsfabel av Norge i 2066. "1980 Aker Brygge" er den åttende i rekken. Slik beskriver de prosjektet på hjemmesiden:

"Mennesket vil til alle tider oppfatte sin egen generasjon som den moderne og opplyste. Hver generasjon ser antagelig på seg selv som den som oppfant kruttet. Fordi vi selv oppfatter oss svært så moderne, og for å styrke vårt eget ego knyttet til «det moderne», er det gøy å tenke seg våre forfedre som humørløse grovarbeidere uten en tanke utover stein, jord, stein, jord. Dette er en effektiv måte å holde historien utenfor våre liv. Den er ikke interessant. Menneskene var ikke interessante. Vitenskapen, opplysningstiden, internettet, alt er til vår fordel i dag. Vi har ikke noe å lære av fortiden. Men nettopp denne evige elven, historien, som vi alle er en del av, kan fortelle om hvor seint menneskelig endring foregår på det indre plan. Og hva som går i loop. Vi skal frem til viktige knutepunkt i vår historie, belyse disse på nytt på uventet og heftig vis, blande fakta og fiksjon, for å, forhåpentligvis, finne svar på hvem vi er og hvorfor vi har blitt sånn. Og ikke minst; hvor fører det oss hen?

Ensemblet har også en lokal tilknytning, Cato Skimten Storengen fra Hedalen. Slikt må det også bli to forestillinger av, på samme dag.