Kulturminne blir øydelagt av fylkesvegen

Av

Muren som dannar skilje mellom fylkesveg 251 og garden Lunde sør i Etnedal, er i ferd med å gli ut på grunn av tungtrafikken og ei fatal fylling som vart bygt innåt muren for meir enn 40 år sidan. Saka vart brått aktuell att no når vegen skal få nytt dekke.