Sør-Aurdal: Ildjarnstad 4H har gjennom en årrekke bemerket seg gjennom sitt positive barne- ogungdomsarbeid i kommunen. 4H har som formål å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Ildjarnstad er den største4H klubben i Oppland. I sommer arrangerte Ildjarnstad 4H fylkesleir i Hedalen.Alle dagens og tidligere ledere, klubbrådgivere og medlemmer inviteres spesielt påkulturkvelden med utdeling av kulturprisen. Det er mange som gjennom årene har deltatt oggjort en særlig innsats i Ildjarnstad 4H.

For å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid og for å gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet, ble Kulturprisen for Sør-Aurdal kommune opprettet i 1978. Kulturprisen kan tildeles personer, lag og foreninger som har gjort ensærlig innsats i kommunens kunst og kulturliv på frivillig basis.

I tillegg er Mathias Hagadokken tildelt Idrettsprisen 2018, noe du kan lese mer om her:

Kulturkveld

Prisutdelingene finner sted på kulturkvelden 23. november kl. 19.00 ved Hedalen barne- ogungdomsskole.Kulturprisen og Idrettsprisen deles ut av ordfører Kåre Helland. Kommunen samarbeider i årmed Hedalen Bygdeutvalg om arrangementet. Vi kan love et rikholdig program medunderholdning av det lokale kulturliv. Servering. Gratis inngang