- Tusen takk til alle sammen, sa ordfører Vidar Eltun

Som ord­fø­rer Kåre Helland i Sør-Aurdal har stått på for å få gjen­nom­ført ny E16 gjen­nom sin kom­mu­ne, har også ord­fø­rer Vi­dar El­tun stått på bar­ri­ka­de­ne og talt for E16 gjen­nom Vang og Valdres i flere år. Tors­dag fikk han be­talt.