Ordfører Eltun: Å diskutere strakstiltak hjelper lite-kunne heller latt være å redusere posten for skredsikring med 180 mill

Vidar Eltun synes det er hyggelig at regjeringen vil drøfte strakstiltak. Men har ingen tro på at det vil bety noe. Han etterlyser virkelige tiltak. Som å overføre penger i revidert statsbudsjett.