- Vi trenger penger til Kvamskleiva så fort som mulig

- Vi mener definitivt at Kvamskleiva-prosjektet bør forseres. Her bør det bevilges penger så fort som mulig. Det skal ikke stå på Statens vegvesen – dette er noe vi jobber for.