– Vi håpar samferdselsminister Dale vil bli med oss på eit samarbeid om å ruste opp vegen tidleg

Av

Ordførarkandidatane for Senterpartiet i Vang og i Vestre Slidre ønskjer fortgang i rassikringsmidlar til Kvamskleiva.