Kven har gjort dette?

Ein rasteplass langs fylkesveg 51 ved Heggefjorden er utsett for hærverk. No har fylkeskommunen ordna opp.