Satser på å øke tilbudet for filminteresserte i dalen

Kvitvella kino har fått kr. 70 000 av Norsk filminstitutt til utvikling av Kvitvella filmsalong.