Utbedringsstrekning er et ord du bør lære deg nå når vi snart legger frem ny Nasjonal Transportplan. Første gang du sier det høres det kanskje litt grått og kjedelig ut? Men la meg fortelle deg hvorfor hjertet ditt bør bruse neste gang du leser om utbedringsstrekninger i lokalavisa, og hvorfor jeg synes det er et flott og viktig nyord i samferdselsspråket.

Norge har et omfattende transportnett som binder landet sammen. Men norgeskartet gjør det vanskelig å tegne rette streker fra A til Å. Noen ganger har landskapet gitt oss dårlige løsninger. Krappe kryss og kronglete svinger som bidrar til å skape kø og farlige situasjoner der det ellers kunne vært en god reisevei. Rundt omkring i vårt langstrakte land er det mange av disse proppene. Deler av veinettet er gammelt og slitt, andre steder er det blitt bygget stykkevis og delt.

Hvis veinettet er landets blodomløp, da er Statens vegvesen i dette tilfelle kirurgen vår. Med stor presisjon kan vegvesenet gjøre målrettede inngrep i veinettet som får trafikken til å flyte bedre. Til en rimelig pris kan de utbedre og løsne trafikkpropper som gir store gevinster til felleskapet. Få kjenner veiene våre like godt som Statens vegvesen. Vi kan få mer for pengene ved å gi dem større handlingsrom til å gjøre smarte utbedringer på flere og lengre strekninger. For det er ikke alltid behov for å bygge nytt. Vi kommer langt ved å ta bedre vare på det vi allerede har.

Det kan gjøres mye bra for trafikkflyten ved at bredden av en gammel vei utvides, en krapp sving rettes opp, eller ved at det bygges fortau for fotgjengere og syklister. Neste gang du hører ordet utbedringsstrekning, håper jeg at det bruser litt i hjertet. For familier som pendler frem og tilbake, så betyr en bedre vei spart reisetid og mer tid sammen med nære og kjære. For barn og unge kan dette bety en tryggere vei til skolen. For næringslivet kan en utbedret vei gjøre det enklere å skape verdier, nettopp fordi man fjerner unødvendige hindringer som en dårlig vei gir. Ja, ikke bare er utbedringsstrekninger smart og kostnadseffektivt. Jeg er overbevist om at utbedringsstrekninger vil bidra til å gjøre livene i bygd og by bedre.

Når vi om kort tid legger frem ny Nasjonal transportplan skal du merke deg dette ordet: Utbedringsstrekninger.