Plutselig var pandemitiden så å si over. Beskjeden som kom for noen uker siden ble mottatt med gledestårer av mange, en følelse av enorm lettelse, og en helg med feiring Norge nesten ikke har sett maken til.

Mange er så heldige at de kan gli tilbake til en hverdag lik den de hadde før pandemien. Tilbake i jobb og i normale sosiale sammenkomster. Livet fylles med en glede over igjen kunne se frem til å reise utenlands, og feire livets milepæler som bryllup, bursdager og konfirmasjoner med så mange inviterte som man bare kunne ønske seg.

Andre er ikke så heldige.

Mange har kjent en enorm psykisk belastning under pandemien. Folkehelseinstituttet sin undersøkelse om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse viste at flere har slitt med ensomhet og psykiske plager i denne perioden, og at unge og aleneboende har hatt størst psykisk belastning. Studentenes helse -og trivelsundersøkelse (SHoT) fra april i år, viste at 45 prosent av studentene har hatt alvorlige psykiske plager under pandemien. Kirkens SOS merket jevnt over et økt trykk på våre tjenester.

På grunn av den sosiale distanseringen har mange mistet venner under pandemien. Mens noen kan gli rett tilbake til vennegjenger og aktive miljø, står andre igjen mer alene enn før. Mens vi under pandemitiden kunne finne en slags trøst i at vi alle var alene, kan man i dag føle utenforskap og skam over at man fortsatt er alene, når «alle andre» er ute og feirer.

Under pandemien var vi veldig gode på å snakke om hvordan vi hadde det, og å ta vare på hverandre. Vi opplevde mer åpenhet rundt psykisk helse, ensomhet og selvmordstanker- og forebygging. På tross av alt har perioden brakt mer fokus på psykisk helse. Vi normaliserte det å ha det vanskelig.

Det må vi ta med oss videre. Ikke alle som har det bra selv om pandemien er over og sola skinner. Mange kommer i lang tid til å slite med ettervirkningene av en traumatisk periode. Mange er fortsatt redde. Mange er fortsatt usikre på om pandemien virkelig er over. Mange har havnet utenfor både arbeidslivet og et sosialt nettverk.

La oss huske det fellesskapet og den omtanken vi var så gode på under pandemitiden. Naboen eller kollegaen som bor alene kan fortsatt føle seg ensom og utenfor. Derfor understreker vi Verdensdagen for psykisk helses tema:

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.

Også nå som hverdagen er normal.

Hilde Stokke Lothe, Leder Kirkens SOS Innlandet, Gjøvik