Ordførar ber forbrukarar vere bevisste: Vel norskprodusert- og lokal mat, både for miljøet og landbrukets skuld

MDG bad kommunen oppmode barnehage, sjukeheim og skulens skulekjøken til å bruke meir sauekjøt. Ordføraren på sin side syntest det ville vere for snevert.