Plansiloer er framtiden, kan og vil valdresbøndene kutte ut rundballeplasten?

- Samfunnet ønsker mindre plastbruk. Det er naturlig at også bøndene prøver å ta dette alvorlig, sier landbruksrådgiver i Valdres Magnhild Strand.