Bøndene får 525 millioner kroner i krisepakke etter tørkesommeren

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Bondeorganisasjonene og staten er blitt enige om en krisepakke på 525 millioner kroner. 300 millioner kroner kommer som friske midler.

DEL

Norge: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har forhandlet med Landbruksdepartementet om en krisepakke siden forrige uke.

– Jeg er godt fornøyd med at vi er blitt enige om en løsning som er rettet mot dem som er hardest rammet av tørken. Jeg mener det er avgjørende at vi har kommet fram til ordninger som gjør at pengene kan komme raskt ut til bonden, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

300 millioner i friske midler

Norske bønder er blitt hardt rammet av tørken i sommer, og det ventes søknader om avlingsskadeerstatning på over 1,1 milliarder kroner. Bøndene mente imidlertid at avlingsskadeerstatningen ikke er nok, og krevde en tilleggsbevilgning.

– Jeg er fornøyd med at et samlet jordbruk nå har inngått avtale med staten om ekstra tiltak i forbindelse med håndteringen av årets tørkesituasjon, sier Småbrukarlagets leder Merete Furuberg i en pressemelding.

– Krisepakken er finansiert ved omdisponering av 225 millioner kroner fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond samt en tilleggsbevilgning på 300 millioner kroner som friske midler. Denne pakken kommer i tillegg til de utbetalingene som følger av gjeldende avlingsskadeordning, sier Furuberg.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes sier at det har vært viktig å sikre rask utbetaling av krisepakken.

– Det er nå mange bønder tar beslutninger om videre drift, og det er lettere å komme i gang igjen med raske erstatningsutbetalinger. Det er også viktig for å sikre norsk matproduksjon i årene som kommer, sier Bartnes.

– Kun kortsiktige tiltak

Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Pollestad mener det er bra at det har kommet en krisepakke på bordet, men understreker at pakken ikke vil hindre at årets sommer blir en økonomisk belastning for mange bønder.

– Krisepakken omfatter kun kortsiktige tiltak. I statsbudsjettet i høst vil Senterpartiet foreslå tiltak som vil gjøre jordbruket og Norge bedre rustet til å takle sviktende avlinger i årene fremover. Fondsordning for jordbruket, styrket beredskapslagring av såkorn og innføring av beredskapslager for matkorn er eksempel på tiltak, sier Pollestad i en pressemelding.

Artikkeltags