Landbruks- og matminister Olaug Bollestad: Opptatt av å finne en god og fremtidsrettet løsning for Løken gård

Landbruks- og matministeren holdt i dag et innlegg under Stortingets behandling av representantforslag om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres.