Gå til sidens hovedinnhold

Landbruksministeren innstilt på ekstraordinære utbetalinger til jordbruksnæringen

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sier hun er innstilt på ekstraordinære utbetalinger til jordbruksnæringen i 2022, etter møte med Bondelaget.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag møtte denne uka Borch for å diskutere den utfordrende kostnadssituasjonen i næringa.

– Vi har hatt et møte med bondelagene og har fått innspill på sentrale problemstillinger knyttet til den krevende situasjonen næringen og mange bønder står i, sier Borch til NTB.

– Helt avgjørende

Økende utgifter i forbindelse med høye råvare- og strømpriser har gjort driften vanskelig for mange bønder. Bondelaget er redd det skal gå på matsikkerheten løs. I et brev sendt til Statsministerens kontor tidligere tirsdag, krever Bondelaget forsikringer om ekstra utbetaling fra regjeringen så raskt som mulig.

– Dette er helt avgjørende for at bøndene skal gå i gang med våronna denne sesongen og fortsette å produsere mat i Norge som før. Bøndene må ha mulighet til å kjøpe innsatsfaktorene som trengs for å dyrke frukt, grønnsaker, korn og gress, og produsere melk, kjøtt og egg, uttalte leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, i en pressemelding i forkant av møtet med landbruksministeren.

Les også

Bonde- og småbrukarlaget krever ytterligere tilleggsforhandlinger

– Vil hjelpe

Landbruksministeren er tydelig på at hun ønsker å hjelpe næringen.

– Et viktig poeng fra næringen var at det var avgjørende at tiltakene kom raskt. Jeg er innstilt på ekstraordinære utbetalinger i 2022, sier Borch.

Landbruk er inkludert i regjeringens strømstøtteordning, men i første omgang gis det kun støtte til bønder som har registrert strømmåleren som husholdningsforbruk. Strømmålere på gårdsbruk som er registrert som næringsvirksomhet, er ikke omfattet av ordningen ennå.

– NVE og Landbruksdirektoratet jobber med å finne ut av hvordan man kan løse det teknisk. Vi har mål om å få det til så snart som mulig, sier Borch.

Les også

Landbruks- og matministeren sjokkert over skadene på skogen

Vil ha mer raskt

Norges Bondelag sier det var et nyttig møte, men at det er viktig at det kommer noe mer på strøm.

– Det vil komme en ekstra bevilgning av tilskudd dette året for å kompensere for den ekstraordinære kostnadsveksten vi nå står i. Dette er helt nødvendig, og noe vi i Norges Bondelag har bedt om, så dette er positivt. Men utbetalingen må komme så raskt som mulig etter oppgjøret, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag..

Kommentarer til denne saken