Berg av landbruksplast i Etnedal og Sør-Aurdal

Avisa Vald­res har fått til­sendt bil­der av to hau­ger med land­bruks­plast. Den ene ved Skaffarplassvegen i Et­ne­dal og den and­re på Leirskogen i Sør-Aurdal.