- Det er systemet som tvinger fram dyretragedier

- Det er enkelte bønder som blir hengt ut i media som syndebukker, men det få snakker om er systemet, som tvinger fram dyretragediene.