Landevegens gentleman

Svein Korsvoll (78) har ikke tall på hvor mange biler han har trukket opp på vegen. Han er fremdeles aktiv.