Stor skepsis, men: Øyst­re Slidre kom­mu­ne søkjer med­lem­skap i for­ei­nin­ga "Norges na­sjo­nal­park­kom­mu­nar"

Øyst­re Slidre kom­mu­ne har blitt god­kjent som na­sjo­nal­park­kom­mu­ne og der­med fått in­vi­ta­sjon til å søke med­lem­skap i for­ei­nin­ga "Norges na­sjo­nal­park­kom­mu­nar". Po­li­ti­ka­ra­ne tak­ka ja til in­vi­ta­sjo­nen, men ikkje utan debatt.