Nytt verktøy: Mo­bil­app for mo­tor­kjø­ring i ut­mark

Av

Na­sjo­nal­park­for­val­te­re, gard­bru­ke­re og da­ta­grün­de­re i Gud­brands­da­len står bak ut­vik­lin­ga av den nye mo­bil­ap­pen for all mo­tor­ferd­sel i ut­mark. Mandag tok de turen til Valdres for å fortelle om den.