Fjellrutene forsvant fordi de ble så lite brukt

-Hvor er det blitt at fjellrutene våre, spurte nasjonalparkforvalter Ulf Ullring her i avisen i juli. Nå svarer Opplandstrafikk.