- Vil bli enklere med forvaltningsplan for Langsua

Formannskapet i Nord-Aurdal mener forvaltningsplanen for Langsua blir et viktig verktøy for forvaltningen og brukerne fremover, som vil kunne skape bedre forutsigbarhet og bidra til mindre ressursbruk på søknadsskriving og saksbehandling.