Arbeiderpartiet forsøker å skape et premiss om at vi ikke tar yrkesfag seriøst, og de sammenligner retten til lærlingplass med retten til å ta eksamen. Det er nettopp det vi gjør når vi lander på at det ikke er dette vi som skoleeier bør bruke tid og ressurser på.

I Innlandet har de siste årene over 50 prosent av elevene valgt yrkesfag. Det er en god utvikling, men skal vi dekke det som er næringslivets behov trenger vi enda flere.

Når vi politikere lager ny politikk, er det for å løse en utfordring. I Innlandet er ikke utfordringen at vi ikke får formidlet læreplasser. Derimot handler de store utfordringene våre i årene som kommer om at vi kommer til å mangle masse viktig arbeidskraft innenfor yrkesfag. En læreplassgaranti løser ikke dette.

Dersom utfordringen hadde vært motsatt, at det var mangel på læreplasser, hadde fortsatt ikke svaret vært læreplassgaranti. Da ville det åpenbare svaret være at vi må skape flere jobber. Og det er det ikke først og fremst bare oss politikere som bør gjøre, men et tett samarbeid med arbeids- og næringslivet.

Så – hvilket problem løser en læreplassgaranti? Jeg kan ikke se noen tydelig sammenheng mellom det og statusen på yrkesfag. Særlig ikke når selv lærlingene selv mener det er en dårlig idé.

Yrkesopplæringsnemnda og lærlingrådet, som er våre to viktigste høringsorganer i denne type utdanningssaker er helt tydelige på at de er mot læreplassgaranti. Det samme er LO, NHO, EBA og senest i går administrasjonsutvalget i Innlandet. Læreplassgaranti rokker med trepartssamarbeidet og bedriftenes rett til å velge selv hvem de vil ansette.

Vår viktigste oppgave som politikere bør være å tenke nytt om hvordan vi kan tilby yrkesfag, ikke minst fordi vi snart skal gjennom en runde med skolestruktur hvor innholdet i skolene bør være det helt sentrale. I tillegg er det helt avgjørende at vi må bli enda flinkere til å formidle alle mulighetene man kan få dersom man velger et yrkesfaglig løp.

Læreplassgaranti er feil medisin på feil problem, og det er ingen i utvalg for utdanning som ikke tar læreplassgaranti seriøst fordi vi mener noe annet enn Arbeiderpartiet.