Valdres ser imidlertid ikke til å bli rammet ei heller denne gangen.

Det er lærere i Drammen som denne gangen først og fremst omfattes av streikeuttaket.

– Vi fortsetter å streike fordi vi tror på et resultat. Og fordi det er mulig å avslutte denne streiken med et resultat lærerne kan leve med, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet.