TISLEIDALEN: Det ble meldt at bergingen ville pågå i cirka to timer fra klokka 17.45.

Ventetiden ble antydet til å være cirka 20 minutter.

Trafikken fra begge sider ble med det sluppet igjennom omtrent tre ganger i timen.